Produkter & tjänster

Alla kategorierBåtklubbarBojar & bommarFasta bryggorFlytbryggorMarina entreprenaderOffentlig sektorSliparTillbehör

Fasta bryggor

Läge, botten och användningsområde avgör vilken brygga som är mest lämplig. Nedan presenteras ett urval av de bryggor och anläggningar som vi åtar oss att bygga på plats. Allt från kajer, konsollbrygga, betongfundament, stenkistor och pålbryggor. Vi konstruerar och hittar lösningar efter behov. Ring oss för rådgivning. Vi lämnar fast pris på våra uppdrag.

Kajer

Konsollbrygga

Betongfundament

Stenkista

Pålbrygga