Produkter & tjänster

Alla kategorierBåtklubbarBojar & bommarFasta bryggorFlytbryggorMarina entreprenaderOffentlig sektorSliparTillbehör

Marina entreprenader

Marina entreprenader För att en brygga skall bli riktigt funktionell så behöver i de flesta fall olika typer av marina entreprenadarbeten genomföras. En gammal brygga kanske måste rivas för att ge plats åt den nya. Bojstenar och andra fästanordningar kan behöva läggas på plats eller byggas. När den nya bryggan väl är klar, kan det behöva schaktas ut för att åstadkomma en ordentlig anslutning. Vi har både kunskap och maskinpark för att vid varje bryggbygge leverera en komplett lösning. Detta innebär att vi kan offerera ett fast pris för hela bryggprojekt. Du har kontroll på kostnaderna och det kommer inga obehagliga överraskningar när slutfakturan kommer. Vi är en bryggleverantör som säljer funktion. Ring oss så diskuterar vi ditt behov, pris och kvalitet. Vi utför: · Bärgning av båtar · Pålning · Spontning · Rivning av bryggor med mera · Muddring · Grundläggning · Landfästen · Dykbesiktning · Kättingbyten · Förankring · Utläggning av bojar Egen pråm tar entreprenadmaskiner och material till byggplatsen.

Errosionsskydd

Båthus

Dykbesiktning

Sjötransport

Sandstränder

Muddring