Skärgårdsstiftelsen, muddring av Ryssundet

Ryssundet är en urgammal farled. Enligt en gammal sägen blev delar av den ryska galärflottan sommaren 1719 fast i Rånösundets norra del och tvingades gräva en kanal för att ta sig ut, därav namnet Ryssundet. Landhöjning och igenslamning har med tiden gjort sundet allt grundare. Därför fick vi äran att muddra den 400 meter långa och 10 meter breda farleden till ett djup av 2,5 meter.

Bildgalleri
Bryggkompaniet

Telefon 08-520 390 70
E-post info[a]bryggkompaniet.se